Home

Årskurs 1

Årskurs 1-3 - Lektionsbanken

 1. st ett ämne. Bild 74 tips. PROJEKT. Ugglan Vis - Hela skolan stafettskriver; Framställning av berättande.
 2. Grundskola årskurs 1 - 9. Lågstadiet. Årskurs klass 1 - 3 Ålder Från 7 år - 9 år, i visa fall börjar barnen årskurs 1 vid 6 års ålder och i särskilda fall 8 år Vaccination 6-8 år (årskurs 1-2) Mellanstadie
 3. arskurs: 1-3. 1 . Jag har rätt att leka och vila. Övningen är anpassad för elevhälsan och här får eleverna fundera kring barnens rätt till lek, vila och fritid. Tema: Självkänsla och empati, Årskurs: 1-3, Ämne: Elevhälsan, 2 . Jag är en superhjälte

Mellanstadiet - ALLT OM SKOLA

Här hittar du övningsuppgifter för hela grundskolans och gymnasiets matematik. Behöver du träna mer på en uppgift? Ladda om sidan när du är klar så kan du göra uppgiften igen med nya siffror Obligatoriskt att använda i årskurs 1. Det är Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning, utgivet 2019, som ska användas i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Bedömningsstödet i taluppfattning ska underlätta din uppföljning av elevers kunskaper i årskurs 1-3 I årskurs 1 har vi använt kopieringsunderlaget hand och gjort en vänskapsövning. Vi började med att eleverna fick säga hur de tyckte att en god vän ska vara. Vi samlade det de sade genom att jag skrev upp på tavlan. Sedan fick de instruktionen att välja en sak att skriva på den

Ett år med Bedömningsstödet i årskurs 1 Falköpings kommun 2016 - 2017 Eva Augustsson, språk-läs-och skrivutvecklare. Inga Andersson, matematikutvecklar Årskurs 1 Att börja skolan är stort, både för barnet, föräldrarna och övrig omgivning. Mycket är nytt och främmande. Förväntningarna är stora inte minst på klassläraren. För att ge eleverna en trygg ingång i skolans värld är klasslärarens roll central, en person som följer eleverna under flera å

I årskurs 1-3 är det självklart att mycket av skolarbetet handlar om språkutveckling. Vi arbetar medvetet med språkutveckling i alla skolämnen, till exempel genom att träna på begrepp i matematiken, arbeta med att bearbeta faktatexter i NO och skriva egna texter av varierande slag. IKT Vi erbjuder ett brett utbud av kvalitetssäkrade läromedel för dig som undervisar i årskurs 1-3. Dessutom arrangerar vi spännande föreläsningar och fortbildning. Här ser du vår utgivning för åk 1-3 Instruktioner till Food Årskurs 1. Para ihop olika engelska matord med rätt ord. Första nivåerna: Titta på bilden och läs orden under bilderna. Klicka på det engelska ordet som är rätt. Sista nivåerna: Titta på bilden och läs orden under bilderna. Skriv det engelska namnet på maträtten eller ingrediensen Bornholmsmodellen i årskurs 1. Alla barn som går i förskoleklass i Svedala undervisas enligt Bornholmsmodellen. Det är en strukturerad modell med språklekar för att barnen ska bli språkligt medvetna och därmed förberedda för att knäcka läskoden Årskurs 1-3 Svenska/Svenska som andraspråk. Skriva saga. Syfte. Eleverna ska lära sig hur en saga är uppbyggd med inledning, handling och avslutning. De ska skriva en saga där samtliga delar finns med, samt skapa bilder till texten

Årskurs 1. Utbildningsplan kull HT2021, Masterprogram, datalogi (TCSCM) Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett. Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022 Lekplatsen, teknik i årskurs 1-3 I arbetsområdet Lekplatsen får eleverna utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen. Uppdraget gör det möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde

Årskurs 0; Årskurs 1; Årskurs 2; Årskurs 3; Åk 4-6. Årskurs 4; Årskurs 5 Nyhet; Årskurs 6 Nyhet; Åk 7-9. Årskurs 7 (ej påbörjat) Årskurs 8 (ej påbörjat) Årskurs 9 (ej påbörjat) Progression; Om Kodknäc Årskurs 1. Välkommen till årskurs 1 på Bergsättraskolan. Vi som arbetar i årskurs 1 är Maria Farneman och Cecilia Kassman. På fritidsavdelningen Hackspetten arbetar Niclas Filipsson, Maria Wilson och Lisette Borg. Vår skola ska vara trygg, rolig och lärorik! Vänliga hälsningar Kategori: Årskurs 1 Årskurs 1 · Årskurs 2 · Årskurs 3 · Förskoleklass · Skolavslutning Minnen från skolan - Fyll i. 7 juni, 2020 7 juni, 2020 liiahlin 1 kommentar. Hej! I dagens inlägg ska jag dela med mig utav ett arbetsblad som mina elever fått göra under de sista skoldagarna i förskoleklass

Årskurs 1-3 Skriv ut. Årskurs 1-3. Årskurs 4-6. Årskurs 7-9. Gymnasieskolan. Elevlösningar. Här hittar du elevlösningar från uppgifter ur boken Bedömning i matematik - i lärandets och undervisningens tjänst. Under varje uppgift finns en pdf med elevlösningarna Årskurs 1. Du får information för just ditt program i listan här nedanför. Nobelgymnasiet. Barn och fritidsprogrammet; Bygg- och anläggningsprogrammet; El- och energiprogrammet; Fordons- och transportprogrammet; Hantverksprogrammet; VVS- och fastighetsprogrammet; Sundsta-Älvkullegymnasiet Välkommen till årskurs 1! I årskurs 1 finns tre klasser med sammanlagt cirka 60 elever. Vi som arbetar i årskurs 1 är tre mentorer och två fritidspersonal. Vi har ett nära samarbete med språkstöd och speciallärare. Vi finns i samma hus som förskoleklassen. Byggnaden ligger bakom huvudbyggnaden. Vi arbetar efter att se varje elevs behov och strävar mot att varje elev ska utmanas. Vill du arbeta som lärare? Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta i skola eller fritidshem. Du kan välja mellan tre olika inriktningar; fritidshem, förskoleklass och årskurs 1- 3 eller årskurs 4-6 Grundskolan årskurs 1-3. Naturorienterande ämnen: biologi. Engelska. Matematik. Matematik för elever som läser punktskrift. Modersmål. Svenska - Bliss. Svenska - Sagor. Svenska med punktskrift. Svenska som andraspråk. Svenska. Tillbaka till toppen. Visa sidor om Om Hitta läromede

Ånge kommun på Facebook Ånge kommun på Instagram Ånge kommun på LinkedIn Ånge kommun på Youtube Ånge kommun på Instagram Ånge kommun på LinkedIn Ånge. Obligatoriskt i årskurs 1. Det är obligatoriskt för huvudmän att använda nationellt bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1. Det är Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, utgivet 2019, som ska användas i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Synanpassnin June 5, 2017 June 30, 2017 andree Årskurs 1, Årskurs 2, Årskurs 3, Årskurs 4, Årskurs 5, Årskurs 6, Årskurs 7, Årskurs 8, Årskurs 9, Förebyggande av skador, Hälsa och livsstil, Idrotten i Sverige och idrotten i Världen, Kroppsliga och mentala effekter, Ord och begrep Obegränsat med multiplikation- och divisionsövningar, gör addition och subtraktion och spela mattespel medan du övar på grundskolans matematik här förskoleklass och årskurs 1-3 Genom att delta i Aktion Julklappen och arbeta med vårt skolmaterial blandas teori och praktik kring frågor om värdegrund, barns rättigheter samt solidaritet med svaga och utsatta. Materialet är anpassat efter skolans kurs- och läroplan och innehåller även inspirationsmaterial och filmer

Årskurser 1-3 Värdegrunde

Här på könig.se finns material för elever i grundskolan att öva sina kunskaper och färdigheter i matematik, helt enkelt att träna matte.Än så länge finns det några arbetsblad för årskurs 1, årskurs 2, årskurs 3, årskurs 4 och årskurs 5.. Dessutom finns arbetsblad för att lära sig klockan och lite annat.. Skapa en egen enkät för användarfeedbac Pedagogiska läromedel för förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet. Våra basläromedel finns i engelska, svenska, SO, NO och matematik. Flera av våra läromedel går att använda helt digitalt, tex Koll på matematik 4-6 och Champ 4-6.. Till våra basläromedel finns Bingel, som är en omtyckt och populär digital övärld för årskurs F-6 fylld med färdighetsträning

Nationella prov | Mariaskolan

Att skapa ramar i åk 1 Förstelärare i Svedal

Välkommen till Solstrålen Telefonnummer: 016-710 62 37 Årskurs 1 har 66 elever som är indelade i tre mentorsgrupper. Vi som arbetar med eleverna under skoltid är: Kristina Karlsson mentor kristina.karlsson4@eskilstuna.se , 016-710 45 94 Anna Trogstam mentor anna.trogstam@eskilstuna.se , 016-710 45 93 Emma Andersson mentor emma.andersson21@eskilstuna.se , 016-710 45 92 Marie Thorell Tommy. Bedömningsstödet blir obligatoriskt från 1 juli 2016. Materialet som jag ska beskriva är framtaget för årskurs 1, för att stödja lärarnas bedömning och tidigt upptäcka om det finns elever med behov av extra anpassning, men också identifiera elever som behöver extra utmaning I Skriv i årskurs 1 får du följa arbetet under ett läsår i årskurs 1.Läs om hur de digitala verktygen används av eleverna när deras skrivande går från bokstav, ord, mening och vidare till text. Digitala verktyg har tagit plats bredvid pennan i den första skrivundervisningen Årskurs 1. Om förskoleklassen handlar om att komma in i skolan så handlar ettan om att komma in i klassrumsrutiner. Kunskapsmässigt ligger fokus mycket på svenskan och matten, här läggs de grunder som undervisningen ska stå på resten av skolgången Årskurs 1. Hej och varmt välkomna! Använd mejl för kontakt med undervisande lärare..

NO-planering år 1-3 LärarLind

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt - med över 110 000 invånare den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv Årskurs 1. Lyssna på sida. Välkommen till årskurs 1. I vår klass går det 33 elever. Åk 1 är indelade i A och B. Klass 1 A har sitt klassrum på nedre plan i det klassrum som kallas Ängen. Där arbetar Veronica Lundholm tillsammans med pedagogerna Jonas Berglund och Frida Danell Årskurs: 1-3, 4-6 Ämne: Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Samhällskunskap, Svenska . Läs mer om materialet. Ladda ner. Innan du laddar ner Sant och osant om mjölk - en lektion om att tänka källkritiskt så behöver du ange detta: Jag vill gärna. Mål: Kunna redogöra för hur man sorterar. Syfte: Målet för årskurs 1 syftar till att man efter läsårets slut ska ha introducerat ämnet källsortering och avfallshantering för eleverna.De ska kunna härleda rätt avfall till rätt material och därigenom utforska avfallsämnet genom ett självständigt tänkande. Syftet är även att eleverna ska kunna se en nytta och en verkan med.

Årskurs 1; Årskurs 2; Årskurs 3; Årskurs 4; Årskurs 5; Årskurs 6; Fritids; N som i nyckelpiga. Nov 6, 2020. Denna veckan flyttade det in en nyckelpiga i vår Sagoskog. Barnen skrev berättelser på IPad och vi skapade bilder på nyckelpigans livscykel. Höst! okt 27, 2020. Fina färger i naturen Läromedel i matematik för årskurs 1-3 Här hittar du tryckta och digitala läromedel i matematik för lågstadiet. Tydliga mål och koppling till kunskaraven hjälper eleverna att utveckla sina matematiska förmågor Skolmaterial för lärare inom grundskola och gymnasium i samarbete med Svenskt Näringsliv I årskurs 1 är vi 26 elever. Vi varvar undervisning i helklass med lektioner i halvklass. I årskurs 1 jobbar vi mycket med rörelse och skapande kopplat till inlärningen. Temaområden under detta läsår är: årstidsväxlingar; djur och natur; staden (trafik, yrken) experiment om luft och vatten E-post: gustav.henebratt@edu.stockholm.se Telefon: Lisa Björklund Befattning: Speciallärare; Förskoleklass; Årskurs 1; Årskurs

Laborera med bråk - Lektionsbanken

I det här kapitlet undersöker vi hur vi med hjälp av variabler kan teckna matematiska uttryck, som vi sedan kan låta ingå i formler och ekvationer. Vi studerar också hur vi kan använda oss av ekvationslösning för att ta reda på vilka värden som variabler har Årskurs 1-3; Trafik i praktiken åk. 1-3. Trafik och trafiksäkerhet finns med på många ställen i kursplanerna. Ofta fungerar trafik och närmiljön utmärkt som ämne för temaarbeten, där flera kurser kan vävas in.. Grundlärare förskoleklass och årskurs 1-3 Som grundlärare omvandlar du nyfikenhet till livslång kunskap. Programmet gör dig redo att undervisa i många olika ämnen och ger viktiga pedagogiska verktyg för förskoleklass och årskurs 1-3. Din roll är viktig - som grundlärare formar du morgondagens medborgare

Skolburken: Högläsningsböcker i årskurs et

Roligare och tryggare raster. Kategorier: årskurs 1; Årskurs 2; årskurs 3; årskurs 4; Filtrer Vill du arbeta med barn i förskoleklass och elever i grundskolans årskurs 1-3, då är denna inriktning för dig. För lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, är kunskaper om läs-, skriv- och matematikutveckling samt barns kommunikation och språkutveckling viktigt Årskurs 1. Civilekonomprogrammets första år börjar med en introduktion till företagsekonomiska och nationalekonomiska perspektiv och modeller. Under 40 intensiva veckor läggs grunden till de fortsatta fördjupningar som följer under andra, tredje och fjärde året Årskurs 1-6. På Älvdalsskolan arbetar vi för att eleverna ska trivas och känna sig trygga i skolan. Vi har tillgång till bra teknik i vårt lärande och har många kulturarrangemang Årskurs 1. Det här är elpatrullen, Maja, Ian och Glödis. Glödis kan allt om el och energi! Maja och Ian tycker det är häftigt med el och elprylar och vill gärna veta hur de funkar. Tillsammans med Glödis har de har lärt sig att spara el och energi och att vi alla ska vara försiktiga med el

Sverige: landskap - geografispel Sverige: landskap - geog

Marianne Skoog (2012): Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1. Örebro Studies in Education 33, 247 pp. The interest of this thesis is literacy teaching and learning in preschool clas Grundsärskolan årskurs 1-3; Grundsärskolan årskurs 1-3 Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur inom grundsärskolan årskurs 1-3. Du kan även hitta länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer Årskurs 1. Fritidshem. Grundsärskola Visa eller göm underssidor till Grundsärskola. Expedition och Skolledning. Sjukanmälan. Elevhälsa Visa eller göm underssidor till Elevhälsa. Elevhälsan. Kommunikationsstöd Specialpedagogiskt stöd. Skolkurator. Skolsköterska. Studie- och yrkesvägledning (SYV

Läromedel för årskurs 1-3 Hem - Gleerup

Årskurs 1-9. Ansökan. Du ansöker om skolplacering via vårt självservicesystem för barnomsorg och skolval. För att ansöka via självservice måste du ha fullständigt personnummer, men du behöver inte vara folkbokförd i Skara eller ha bankid Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 Gymnasiet Fritidshem Aktörer som vi samarbetar med Resor Kulturpris & Kulturstipendium Musik Stöd Teater. Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1. Sammanfattning. I betänkandet behandlar utbildningsutskottet regeringens f örslag i proposition 2014/15:137 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 och en motion som väckts med anledning av propositionen.. Utskottet tillstyrker regeringens förslag och avstyrker motionen.. I propositionen föreslå r regeringen en ändring i skollagen (2010:800) Till innehåll på sidan. Tullgårdsskolan . Skolplattformen (Elev) Skolplattformen (Vårdnadshavare Årskurs 1-3 Julvandring och musikal Julvandring. Tillsammans möter ni Josef och Maria, herdar och österländska kungar. Det är en resa till den tid och den plats då det största undret händer! Historien om ett barn som föds i ett.

Rosengårdsskolan - Årskurs 1: Äpplets delar!

ÅK 1 Matematik - blanketter — LukiMa

Årskurs 1-3 Under de första åren i skolan läggs grunden för elevernas skolgång. I årskuserna 1-3 fokuseras mycket av verksamheten på våra basämnen svenska/svenska som andraspråk och matematik Vips läslära årskurs 1. Vips är läsläran där högläsning och gemensamma textsamtal är utgångspunkten för elever-nas eget läsande och lärande. Arbetetet startar i högläsningsboken. Arbetsboken förbere - der elevernas individuella läsning i läseboken - som finns på fyra nivåer för årskurs 1 och två nivåer i årskurs 2 E-post: jesper.lehtinen@edu.stockholm.se Telefon: 08-508 07 300. Madelaine Nilsson Befattning: Årskurs 1; Fritidspersona

Matematik spel (Träna gratis) - Elevspe

I materialet Bedömning för lärande årskurs 1-9 finns också relevant material för årskurs 6. Bedömningsexempel Matematik årskurs 6 4 Muntligt delprov Information till eleverna om delprov A Det ingår ett muntligt delprov i det nationella provet Årskurs 1; Årskurs 2; Årskurs 3; Årskurs 4; Skidgymnasiet NIU; Skidgymnasiet Gällivare. Box 502, 983 32 Malmberget 0970-18501, 18500 070-271 44 39. Skidgymnasiet Gällivare. Box 502, 983 32 Malmberget 0970-18501, 18500 070-567 86 84. Senaste inläggen. Upjuten Vinterskidskola; Ansökan öppen till RIG/NIU Årskurs 1. Uppdaterad: 26 SEP 2018 08:21 Skribent: Michael Bree Epost: Adressen Gömd. Fler. Postadress: BK RIG Mark - Basket Kunskapens hus 51180 Kinna Besöksadress: Varbergsvägen 6 51162 Skene Kontakt: Tel: +46320217398 E-post: Se all info. IdrottOnline - en del av. Årskurs 1. Aron Hellgren; Edvin Hellsten; Evelina Svensson Finndahl; Isak Lundholm; Julia Näslund; Lisa Thunell; Maja Bergqvist; Oskar Vikström; Vendela Söderqvist; Samarbetspartners. Nå oss! Telefon: 076-242423 Adress: Orienteringsgymnasiet Sandviken Bessemergymnasiet Industrivägen

Årskurs 1 - Köni

Informationsmöte för vårdnadshavare i årskurs 1 på NTI Gymnasiet kommer att vara enligt följande: 9/9 Teknikprogrammet 17.30-18.30 9/9 IT-programmet. 17.30-18.30 10/9 Estetprogrammet 17.00-18.00 Inbjudan skickas ut till vårdnadshavare via mejl från respektive klassmentor. Informationsmötet sker digitalt och hur du deltar via Google Meet står i inbjudan Grundskolan i Sverige utgörs av den obligatoriska 9-åriga skolan (årskurs 1-9) och omfattar mer än 891 000 elever läsåret 2009/2010. [1] Det är Sveriges kommuner som ansvarar för verksamheten. De grundläggande bestämmelserna om grundskolan finns i skollagen och grundskoleförordningen.Nuvarande läroplan för grundskolan är Lgr 11..

Övningsuppgifter - Matteboke

Årskurs 1-3. Här har vi samlat material som är anpassat för undervisning för årskurs 1-3. Materialet finns även som utskriftbara pdf:er. Lektionsunderlagen riktar sig till dig som pedagog som behöver stöd eller tips på lektioner om samer Nu börjar det närma sig slutet av årskurs 1 och därför ville jag göra någon form av utvärdering av arbetet. Jag började med att samla klassen på mattan, jag berättade att vi skulle arbeta i grupper och prata om hur det varit i årskurs 1. Jag visade de olika rollkorten (jag använde berättare, sekreterare och ordfördelare Årskurs 1 har sina klassrum i E-huset. 1A har Sofia Åslund som mentor. 1B har Anna-Carin Lind-Val som mentor. 1C har Teja Nivala som mentor Årskurs 1, Årskurs 2, Årskurs 3, Årskurs 4, Årskurs 5, Årskurs 6, Årskurs 7, Årskurs 8, Årskurs 9, Förskoleklass Hour of code nästa vecka Författare Redaktionen Datum november 27, 201

Bedömningsstöd matematik grundskolan - Skolverke

Lag 1 (Årskurs 1) Publicerad av: Eva Nuuksujärvi. Senast ändrad: 2018-05-27. Skriv ut. Dela via: Kontakt: Telefon Åk 1: 0980-756 71, 070-218 82 20 Fritids: 0980-705 33, 070-182 71 10. Kontakt: Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshustorget 1 Öppettider stadshuset: Vardagar 7.30-17.0 Årskurs 1-6. Vårt mål är att eleverna ska känna glädje av att lära sig, och bli nyfikna på att lära sig mer. Vårt lågstadium är uppdelat i två hus: Cirkusborgen och Eldorado. I Cirkusborgen är alla elever lika gamla, medan vi har blandade åldrar i Eldorado Årskurs: 1-3 Ämne: Bild, Hem- och konsumentkunskap, NO, Svenska . Läs mer om materialet. Ladda ner. Innan du laddar ner Besök en Ekobonde så behöver du ange detta: Jag vill gärna få. Årskurs 1-3; Årskurs 4-6; Årskurs 7-9; Gymnasiet; Nationellt resurscentrum för fysik Lunds universitet Box 118, 221 00 LUND resurscentrum@fysik.lu.se.

Genomgång 1-cellen - YouTube

1. om en elev avgår från utbildningen hos en huvudman utan att slutbetyg utfärdas, eller 2. när en elev i sameskolan avgår från utbildningen innan eleven har gått ut årskurs 6. Intyget ska innehålla uppgifter om 1. den årskurs i vilken eleven slutat, 2. tiden för avgången Årskurs 1-8 . Language Information om Töjnaskolans år 1-8. Utbildningen sker enligt läroplanen och eleverna får utmanande undervisning som syftar till att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Undervisningen ska främja. Årskurs 1. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är ledande idén i vår verksamhet

 • Andliga portaler.
 • Du har ju hela helgen på dig gif.
 • Wohnung kaufen bremen.
 • Pseudo uttal.
 • Beträffar synonym.
 • Språkskolan skärvstensgatan 6 906 56 umeå.
 • Samsung s3 neo technische daten.
 • Stora öronsnibbar.
 • Nour el refai bilmekaniker.
 • Daffy hemglass.
 • Hur vet man om en funktion är injektiv.
 • 10 tegn på at han liker deg.
 • Schach gegen computer.
 • Thule coaster.
 • Bad neighbors full movie.
 • Ölresa prag.
 • Sjukgymnastik varmvattenbassäng stockholm.
 • Antisocial personlighetsstörning behandling.
 • Bruksanvisning digital timer clas ohlson.
 • Tanzschule neunkirchen niederösterreich.
 • Aeropress guide.
 • Mörkrets furste stiger ned hotande och vred.
 • Soiree celibataire sans criteres.
 • Måleri vällingby.
 • Michael kors sale.
 • Lämnar du efter dig korsord.
 • Saltlånga med äggsås.
 • Sända live på nätet.
 • Origen.
 • Zebra bilder zum ausmalen.
 • Bräcke diakoni göteborg.
 • Badoo google eintrag löschen.
 • Klippet 1982 download.
 • Easter island heads have bodies.
 • Agencias matrimoniales serias.
 • Madrasskydd 105.
 • Klong oljelampa grå.
 • Carles puyol vikt.
 • Misslisibells syster hanna.
 • Dahlia blommar inte.
 • Ikea matteby.