Home

Medeltiden händelser

Medeltiden var ingen dyster och händelselös mellanepok i det mänskliga framåtskridandets historia. Istället var det en period då grunderna för vårt moderna samhälle lades. Medeltiden var en intensiv expansionsperiod, både materiellt och andligt Medeltidens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (500-1500) - Mäktigast under medeltiden var drottning Margareta. Hon var drottning över Sverige, Danmark och Norge. - De danska kungarna och de svenska stormännen fortsatte att bråka. Allra värst blev det när den danske kungen kom till Stockholm 1520 och avrättade nära 100 svenskar. Den händelsen kallas för Stockholms blodbad Ute i Europa räknar man att medeltiden börjar när Västrom faller år 476 och slutar vid Östroms fall 1453. I Sverige blir det inte riktigt så eftersom vi hade en period som vi här uppe i norra Europa kallar för vikingatiden. Högmedeltiden sammanfaller i tid ungefär samtidigt i Sverige som Europa i övrigt

Medeltiden Historia SO-rumme

Italienska 1500-talsförfattare ansåg att medeltiden var den mörka tiden mellan två ljusa perioder i mänsklighetens historia, antiken och renässansen. Det är därför medeltiden ibland kallas för den mörka medeltiden. Nytt land, ny tro Kristnandet var avgörande för att Sverige enades Karl den store (ca 742-814) var en av medeltidens superkändisar. Under medeltiden var det mest präster, munkar, nunnor och rika utbildade personer som kunde läsa och skriva. Det finns därför få skriftliga källor bevarade som handlar om bönder och vanligt folk. Kända personer på medeltiden Fram till tidig medeltid var handeln främst lokal eller regional, även om viss långväga handel förekom för att tillfredsställa efterfrågan på lyxvaror, särskilt av kryddor och siden. Under tidig medeltid var det mesta av norra Europa glest befolkat och jordbruket primitivt

Bonde med en hjulplog. På medeltiden uppfanns många redskap inom jordbruket, till exempel hjulplogen, harv, vind- och vattenkvarnarna. LÄS MER: Sverige under medeltiden (artikelserie) Landsbygd och städer. Under 1100-talet började plog, harv och andra nya redskap och metoder att användas i jordbruket Historiska händelser under medeltiden Historia. Digerdöden! Härjade i Europa inklusive norden, samt mellersta östern i mitten av 1300-talet

Medeltiden - en tidslinje och sammanställning Historia

 1. Medeltiden har för oss nutida människor blivit en mytiskt avlägsen sagotid och en nutidens historiska vagga. Det är som om det inte längre räcker med att bara läsa om medeltiden. Människor vill leva sig in i perioden och lukta, smaka, känna, höra och se medeltiden. Ja, man vill vara närvarande med hela sin kropp
 2. erande tyska kulturen med Hansan som motor
 3. Kvinnor under medeltiden Livsvillkoren för kvinnor under medeltiden var nog sämre jämfört med tidigare perioder. Det fanns fler lagar och regler som bestämde vad kvinnor fick göra. Kvinnorna var beroende av manliga släktingar eller sina män

Medeltiden - Skolbok - Grundskoleboke

 1. Medeltidens europeiska konst stod i den katolska kyrkans tjänst. Den kristna livsåskådningen präglade människors liv. Inför altartavlor, Mariaskulpturer och krucifix föll människor på knä, bad en bön, tände ett ljus
 2. 2015-feb-12 - Tidslinje över några viktiga händelser under medeltiden
 3. Detta är en tidsaxel över Sveriges historia.Det finns också en grafisk tidsaxel över Sveriges historia och en tidsaxel över Sveriges förhistoria samt en artikel om arkeologisk tidsindelning.. Äldre medeltid (1050-1250. 1100-talet - Kristnandet av Sverige fullbordas; 1164 - Uppsala blir ärkebiskopsdöme; 1205 - Slaget vid Älgarås; 1208 - Slaget vid Len
 4. Du känner till Medeltiden som epok och vilka år den omfattar. Du kan placera epoken medeltiden på en tidslinje. Du kan placera ut tidig medeltid en tidslinje. Du känner till några andra viktiga händelser. Du kan begreppen: Medeltiden, Livegna, Storman, Riddare, Brynja, Försvarsborg, Ballad, Riddarsaga, Hemgift; Extramaterial

Medeltid - när, var, hur? Historiska Musee

Äldre medeltiden (1050-1250) Folkungatiden (1250-1389) Kalmarunionen (1389-1520) Äldre vasatiden (1521-1611 Sten, brons, järn, medeltid. Järn o medeltid i Sverige har vi även vår vikinga/vendeltid. Men efter medeltiden fick jag problem. Många hävdar ex att Wasa är medeltid. Men jag håller med. Vi har sedan medeltiden haft några epoker o inte är människan medveten om när en epok pågår. Men nu slog det mig. 1994~. Connect to internet

Träna Medeltiden, Sverige och Historiska personer i Historia gratis. Lär dig på 10 nivåer. Här kan du testa dina kunskaper om medeltiden i Sverige - kunskaper om stora händelser under medeltiden och vastiden, ex digerdöden, Dackefejden och Kalmarunionen, och kan beskriva någon konsekvens av dem. - ge något exempel på hur saker som hände under medeltiden eller vasatiden påverkar oss idag. För att nå mer än godkända kunskaper ska du visa att du kan/har

Kända personer på medeltiden Medeltiden Historia SO

100 händelser som skakade Sverige Palmemordet och digerdöden; Linköpings blodbad och Norrmalmtorgsdramat. Historieprofessor Dick Harrison har för Populär Historias räkning listat de 100 viktigaste händelser som skakat om Sverige sedan år 1000, händelser som bidragit till att forma det samhälle vi har i dag Här har vi samlat 11 händelser som förändrade världen, och som än idag påverkar våra liv. Vi har fokuserat på incidenter som inträffat från 1900-talet och framåt. Med tanke på det snäva urvalet är det inte oväntat de stora krigen som i första hand kommit att forma dagens samhälle - men det finns även positiva saker att ta med sig från de senaste hundra-nånting åren P å medeltiden kallades digerdöden vanligen för den stora döden eller svarta döden. De första kända utbrotten var i Kina mellan 1331 och 1334. Sedan spred sig pesten snabbt via handelsvägar som etablerats som länkar mellan öst och väst Viktiga händelser; Viktiga personer; Jordbruk,ekonomi,handel och städer; Det medeltida samhället; Arabvärlden Under äldre medeltid hade större delen av Europa både ekonomiskt och kulturellt hamnat på efterkälken. Istället var det andra områden som tog över

Medeltiden - Wikipedi

Medeltidsportalen samlar artiklar om den europeiska medeltiden, vilken brukar räknas som 500 till 1500(1600) e.kr. Portalen är under uppbyggnad.Vi söker fler som vill vara med! Tveka inte, att skriva nya artiklar eller bearbeta dem som finns! Mer information om hur du kan hjälpa till finner du på Wikipedia:Projekt medeltiden.: Nya artikla Medeltiden låter som en parentes. Ordet har en negativ klang. Rena rama medeltiden sade man förr samtidigt som man tänkte på något inskränkt och efterblivet. Men dom som som levde då, i synnerhet i Sverige uppfattade inte sin tid på jorden som en lång mörk period mellan två ljuspunkter. Det vill säga: Antiken och renässansen Under medeltiden blev Stockholm en stad med slott, kyrka, rådhus och stadsmur. Vädersolstavlan som visar hur Stockholm såg ut i början av 1500-talet. Stockholm från stenåldern till medeltiden. Här hittar du fler artiklar som handlar om Stockholms äldsta historia Hästutrustning från medeltiden skiljer sig inte så mycket som man skulle kunna tro från dagens utrustning. På Lödöse museum finns bett, sporrar och hästskor från 1200- och 1300-talen och även om de.. Sveriges medeltid börjar långt före den period som av hävd brukar kallas medeltid. Vi möter ett Sverige före Sverige, med hövdingadömen och småkungariken på 500- och 600-talen, i skuggan av romarrikets fall - en epok som vi numera vet betydligt mer om än tidigare

Del 1 i en serie lektionsfilmer om medeltiden. Här ett försök att gå igenom övergripande händelse och ge en slags tidslinje för perioden. OBS! Sverige är kna.. Klimatkris på medeltiden I början av 1300-talet ledde långvarig kyla och perioder av extremt väder till svält och massdöd i Europa. Hungerkatastrofen är ett tydligt exempel på hur utsatt människan kan vara för klimatförändringar. Och det är alltid de fattigaste som drabbas värst

Sverige och Norden på medeltiden Medeltiden Historia

 1. En sammanfattning som ger en överblick över medeltiden. Viktiga händelser från 500- till 1500-talet tas upp och beskrivs, bland annat hur kungens roll, kyrkans roll och jordbruket ändrades under perioden. Notera att källor saknas
 2. »<i>Sveriges medeltid</i> är ett av Dick Harrisons bästa översiktsverk. Kanske rentav <i>The best of Harrison</i>.« <i>Svenska Dagbladet</i> <b>Nu kommer populäre historieprofessorn Dick Harrison med ett nytt standardverk om Sveriges medeltid och det svenska rikets framväxt. Det är en dramatisk historia som sträcker sig från sen järnålder till Gustav Vasas trontillträde.
 3. Upplev årets vetenskapliga händelser med Illustrerad Vetenskaps Årsbok 2020 Årets bästa historier Gotlands Museum producerar en helt ny utställning i två delar om Gotlands medeltid. Den 18 juni invigs första delen: striden om Gotland 1361. Den 22 juli Medeltiden

Historiska händelser under medeltiden - Flashback Foru

 1. Medeltiden i Sverige tog sin början vid 1000-talet. Kristendomen hade då växt sig allt starkare och därmed banat väg för ett samhällsskifte. Böcker om historia - historiska händelser, historiska kvinnor och män, historia då och nu
 2. Medeltid (ca 800-1500) Under medeltiden skedde i det europeiska samhället en rad omvälvande förändringar. Vikingafärder, kristnande, etablerandet av kyrka och kloster, statsbildning och urbanisering berörde både kvinnor och män
 3. Viktiga händelser; Viktiga personer; Jordbruk,ekonomi,handel och städer; Det medeltida samhället; Jordbruket på medeltiden De europeiska bönderna på medeltiden bodde ofta i småbyar, med odlingsmarken runt om. Där härskade en adelsman över omgivningen, och bönderna betalade skatt till honom

En kort genomgång om det medeltida Sverige där jag tar upp kungens makt, kyrkans makt, livet i de nya städerna, livet på landet och så riddarna förstås Beskriv kyrkans roll under medeltid och Vasatid. Har en fråga gällande kyrkans roll under medeltid och Vasatid. Vad innebar reformationen för religionen och för statsbildningen? Jag tänker att det handlar främst om att det under medeltiden fanns det två typer av maktkonstellationer, dels kyrkan och dels familjen

Hi - kunna placera medeltiden på en tidslinje - kunna resonera kring olika företeelser med hjälp av historiska begrepp - känna till några medeltida händelser och gestalter - kunna ge exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar - resonera kring hur vi tolkar medeltiden idag (spel, film m.m) - granska olika källor kritisk Nycklar till medeltiden Vid utgrävningar i Lödöse i början på 1960-talet hittades en flera medeltida nycklar, en viktig hustrusymbol som innebar ansvar för hus och hem. Nycklarna är funna 1964 vid en undersökning av klosterdammen. De är daterade till 1200- eller 1300-tal Bra rubriker ger fler läsare. Fler läsare ger fler kommentarer och nöjdare besökare. Det är ett enkelt sätt att öka aktiviteten på din sajt När Sverige blev kristet Maktkamp och politik styrde Sveriges kristnande. De andliga behoven kom i andra hand. Ny­upptäckta kristna gravar från 800-talet i Västergötland visar dock att den nya tron rotade sig tidigare än man förut anat

Möt medeltiden Tillbaka Sagor. Sagor har berättats i alla tider. Så var det också på medeltiden. En saga berättar om en märklig händelse. Det är inte meningen att man ska tro på vad sagan handlar om utan den ska vara en spännande berättelse Medeltiden var en fascinerande tid i människans historia med djupa och varaktiga förändringar i både civilisation och natur. Att epoken har satt spår ända in i vår tid visar viljan att skildra tiden i fiktionen. I alltifrån filmer och tv-serie Feodalismen Under medeltiden var staten inte lika stark som den hade varit i de antika samhällena. Kungen i ett medeltida europeiskt land hade stora svårigheter att vara med och bestämma i landets mer avlägsna delar. Skatter var svåra att ta upp från folket på grund av att så många var självförsörjande på landet och pengar var därför inte så vanliga Historia skapar en sammanhängande framställning av förgångna händelser som har betydelse för människan. Ämnet historia är stort så börja spela dessa historiespel snarast. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Historia. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet

Dokument och händelser. Så här kunde det gå till; Tiden är 1100-tal och tidig medeltid. Kampen om makten var ett spel där man var konkurrenter men samtidigt beroende av varandra. I denna historiska situation uppstår behovet av liljestenar och stavkorshällar Streama dokumentärer om historiska personer, skeenden och händelser. För dig som är intresserad av historia. Här hittar du krig, politik och upptäckter RECENSION. Dick Harrison är den svenske historiker som skriver flest böcker - och han gör det väldigt väl. Nya Sveriges medeltid är ett av hans bästa översiktsverk, skriver historieprofessor Henrik Meinander - Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp -Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under medeltiden och hur det har påverkat vår tid

Vår tids coronakonspriationer och medeltidens pestinfodemi. Coronakrisen innebär förstås ett uppsving för allehanda galna idéer och rena rama konspirationsteorier. Som att Donald Trump inledningsvis skyllde viruset på Demokraterna. Men här talar vi om en hel värld av märkliga teorier om vad som egentligen ligger bakom coronakrisen Digerdöden - pesten som formade medeltidens landskap. Den fruktade sjukdomen fick fotfäste i Europa under mitten av 1300-talet. I Kina inträffade de första kända utbrotten av pesten mellan 1331 och 1334. Genom handel spreds sjukdomen till andra kontinenter. I Europa skedde flera utbrott fram till 1700-talet

En fördjupningsuppgift som redogör för olika epoker inom medeltiden och dess utmärkande händelser. Fokus ligger på Tidiga medeltiden, Högmedeltiden och Senmedeltiden. Notera att källor saknas Instuderingsfrågor och svar som behandlar händelser och viktiga personer under forntiden, antiken och medeltiden. Bland annat tas utvecklingen av demokratin, kungamakten under medeltiden och vikingatågen upp Lektionsplanering Medeltiden - kungar, drottningar och kampen om makten Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorter Det här är ju Game of Thrones på riktigt. Så tänkte Daniel Skogström, producent och projektledare på produktionsbolaget Faktabruket, när han började läsa in sig på Stockholms blodbad och de händelser som ledde fram till den fatala uppgörelsen på Stortorget år 1520. Maktspelet, intrigerna, det skoningslösa våldet

Medeltiden räknas som tidsperioden från ungefär 1100 till 1600. Detta var en tid med många förändringar i Sverige. I början av medeltiden fanns inget Sverige i modern mening. Istället fanns det små riken som senare anslöt sig till att bli ett land Historiaquiz: Medeltiden. Denna quiz är en frågesport om medeltiden! Du kommer få svara på frågor om betydelsefulla händelser, uppfinningar, personer och mycket annat av relevans från denna tidsperiod

Epok, Historia, Forntiden,Antiken,Medeltide

inom medeltiden, dessa inriktningar är: Norden och sverige Medeltiden - Början - Mitten - Slutet Viktiga händelser Viktiga personer Jordbruk,ekonomi,handel och städer Det medeltida samhället. Powered by Create your own unique website with customizable templates Medeltiden var den period som fanns mellan antiken och renässansen (eller den tidigmoderna perioden). Hur lång medeltiden var är olika i olika länder, för Sveriges del brukar man säga att den inföll ca. 1050-1520. Och överhuvudtaget säger man att medeltiden tog slut på 1500-talet Engelsk översättning av 'medeltid' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Engelsk översättning av 'Medeltiden' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Det äldsta bevarade sigillet med stadsvapen är från tiden kring 1470 och därmed kan man säga att Bogesund var en stad redan på medeltiden. Bland de arkeologiska fynden från medeltiden kan nämnas Hukekullaskatten: en silverskatt från 1300-talet, funnen i Timmele socken. Viktiga lokalhistoriska händelser under medeltiden

Video: Medeltiden - början - mitten - slutet - Samhället Grupp

Medeltidens påverkan på samhället idag - Medeltiden - ett

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom medeltiden Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 199 kr och snabb leverans. | Adlibri Pennan & Svärdet är Sveriges största upplevelseklubb för militärhistoriskt intresserade. Det kostnadsfria medlemskapet ger dig det absolut bästa inom militärhistoria i form av film, böcker, resor m.m. Pennan & Svärdet drivs av stiftelsen Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB), en stiftelse som varje månad producerar exklusiva böcker till upplevelseklubbens medlemmar Nästan alla händelser o problem går direkt eller indirekt till de senaste 20 åren invandring. Jag är tydlig; har den största respekt för alla invandrare som kämpar i låglöne arbeten. Men hur kan vi tillåta Att importera låglönare( 13000/m). Väl här, kan deras familj komma efter o ta del av vår välfärd. Samtidigt går vå Man skulle kunna föra in en grafisk tidslinje i det översta fältet där man delar in medeltiden i olika delar och poängterar viktiga händelser, sådana saker som vikingatid, vendeltid, digerdöden, osv. Alltså både perioder och händelser. Det ser så tomt ut där under introduktionen till portalen

Medeltiden 1

Under medeltiden började kungen bestämma mer över Sverige. Kungens uppgift var att styra och försvara Sverige. Kungarnas och även drottningarnas historia under medeltiden är en rörig historia, full med maktstrider, syskonavundsjuka och ond bråddöd.I början av medeltiden var det många olika stormannasläkter som kämpade om vem som skulle vara kung över Sverige Litteraturhistoria -från epok till epok Medeltiden: 500-1500 Ordet medeltid uppkom under renässansen, och beskrev den mörka perioden mellan antiken och renässansen. Under Medeltiden var jordägande grunden för all rikedom och makt. De som jobbade med jorden, vilket var nittio procent av befolkningen, hade dock ingen makt att tala om Kvinnor och kvinnligt liv har haft en undanskymd plats i den historiska berättelsen. I en statlig utredning för några år sedan framgick det i ett urval av gymnasieböcker att kvinnor har uppmärksammats i ungefär 4% av böckernas innehåll och antalet namngivna kvinnor var generellt väldigt lågt i förhållandet till antalet namngivna män Medeltiden. 1050-1521 e. kr. Medeltiden var den tid som inledde efter vikingatiden och fram till 1300-talet ökade befolkningen och folket utvecklade sin livsstil och matstil. Medeltiden var den period då starka centralmakter åter uppstod i Europa. Ekonomin i medeltiden var mest baserad på jordbruk

medeltiden - Uppslagsverk - NE

Start studying Antiken och medeltiden (mina viktigaste händelser/förändringsprocesser). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Medeltiden: Tidsperioden efter Västroms fall till Europeiska upptäckare börjar komma i kontakt med de amerikanska civilisationerna. Perioden kan i sin tur delas in i tidig medeltid, högmedeltid och senmedeltid. Medeltiden avslutas runt 1500 och en bra händelse att ha som brytpunkt är Christofer Columbus avresa mot Nordamerika 1492 Välkommen till den här hemsidan som berättar om intressanta personer, företag och händelser i staden Lindesberg genom seklerna. Här kan du dessutom ställa frågor om Lindesbergs historia

Medeltiden. Hem Om sajten Lexikon Medlemmar Sök Kontakt Admin. Den beskriver i 73 olika händelser slaget vid Hastings 1066 och därmed normandernas erövring av England. Enligt uppgift finns ingen avslutande bård, så tapeten kan ha varit längre en gång i tiden, och kan därför ha beskrivit andra händelser, efter 1066 Svaret är, trist nog, det sistnämnda. Ingen av de händelser som ägde rum just år 1500 legitimerar att man gör just detta årtal till epokbildande. När man idag söker avskärma medeltiden från tidigmodern tid fastnar man för övrigt för helt olika decennier, allt beroende på var vi befinner oss geografiskt Medeltiden Bakgrund Medeltiden varade under 900 till 1400 talet, innan Renässansen och efter Antiken. Uttryckte medeltid skapades av människor som levde under slutet av 1400-talet och på 1500- talet vilken var en epok som ibland klass för Renässansen som betyder pånyttfödelse. Medeltiden var ingen mörk period utan en period som var ganska ljus och br Biologi på medeltiden Under medeltiden inträffade händelser som kom att påverka landskap, bebyggelse och människors liv under lång tid. Ett flertal pestepidemier härjade Europa, familjer utplånades, gårdar ödelades och samtidigt försämrades klimatet. Detta ledde fram till vad dagens forskare kallar den senmedeltida agrarkrisen

Monter till utställning | Medeltiden - Studienet

Medeltiden idag? Historiska Musee

Vad hade digerdöden för effekt i samhället på medeltiden? 1347 började digerdöden i Asien som sedan spred sig över nästan hela världen först 1348 kom pesten till Europa, pesten fanns i 3 olika varianter, böldpest, lungpest och blodpest och de drabbade dog efter 1-5 dagar, den mest dödliga och smittsammaste var lungpesten, man fick då blod i lungorna och börja hosta och kräkas. Medeltidens Värld . Nu är det klart med en Medeltidens Värld i Götene som första del ska stå klart maj 2008. Svara. LinaN. behöver inte alltid, påverkas av enskilda händelser. Synen på landskapet som flerdimensionellt och komplext får även konsek-venser för synen på omvandlingen av likartade kultursammanhang. Om-vandlingen från vikingatiden till medeltid är ett sådant och för boken central Jag tycker att dramat är ganska svårt att beskriva och försöka recensera, då händelserna i dramat består av en rad invecklade händelser. Men jag ska härmed försöka ge en mera ingående analys/recension av dramat. Dramat börjar med att 8 män kommer tillbaka till Italien och staden Messina från ett långt krig

Boken om Historia 1 Grundbok - Vikingatiden och MedeltidenStadsbranden 1869 | Lindesbergs historiaKapare och pirater | Historiska Media

• Under medeltiden var Visby på Gotland en mycket viktig handelsstad. Många kom hit från andra länder med båt, för att köpa och sälja varor. • År 1361 anföll danskarna Gotland. Nästan 2 000 gotlänningar dog och danske kungen Valdemar Atterdag tog makten över Gotland. • Ringmuren runt Visby är en rest från medeltiden Bara några år senare lyckades dessutom en engelsk vetenskapsman hitta två figurer från medeltiden, obskyra och föga representativa, som faktiskt trodde att jorden var platt. I själva verket diskuterade de lärda på Columbus tid inte huruvida jorden var rund, utan hur stort jordklotet var och om människan var i stånd att segla tillräckligt långt med den proviant som fick plats på. Medeltida diktepos. Den så kallade folkdiktningen utgick inte från latin som nästan alltid var fallet i skriftspråket under medeltiden. Första exempel i denna genomgång är Beowulf som diktats på fornengelska någon gång mellan 700- och 1000-talen av en okänd upphovsman. I Beowulf skildras på vers övernaturliga äventyr, men i centrum är moralen hos de karaktärer som tillhör. Odens rike. För tusen år sedan levde vikingarna här, där vi bor idag. Deras berättelser om gudar, jättar och odjur är en ovanligt levande del av vår historia och syns än idag i veckodagarnas namn, i ortsnamn, förnamn och våra stora helgdagar föreställningsvärld, där mirakel och övernaturliga händelser hade en självklar plats. Den predikande räven. Arbete skämt och allvar i en medeltida illuminerad handskrift. 2006. (Ie-c) En bilderbok från medeltiden (illustrationer till Magnus Erikssons landslag) , som drastiskt och humoristiskt skildrar medeltidens tankevärld • Eleven ska känna till några historiska personer och händelser (Historia 4-6) • Eleven ska utveckla strategier för att skriva olika typer av texter (Svenska 4-6) Uppgifter till eleven: Medeltidsberättelse: Tänk dig att du levde på medeltiden, berätta hur det var att vara en pojke/flicka under denna tid

 • Avrinningsområde stockholm.
 • Pakistan death penalty method.
 • Värdefulla barnböcker.
 • Eukaryotic cell.
 • Italienska bilmärken.
 • Monteringsplatta golvbrunn.
 • Hit me baby one more time year.
 • Crescent jare 2014.
 • Eliot ness daughter.
 • Nail powder sverige.
 • Socialkonstruktivism internationella relationer.
 • Florence nightingale vårdfilosofi.
 • Stenblock byggmax.
 • Lägenheter hus till salu spanien.
 • Svenska flickvänner bilder.
 • Domicil dortmund party.
 • Träningsresa mallorca 2018.
 • Ibericogris köpa.
 • Återställa handbroms passat.
 • Cs go 2.
 • Adoptera ett svenskt barn.
 • Skatepro.
 • Märkte nordbayern trauer.
 • Harman kardon instruktionsbok.
 • Havsvidden frukost.
 • Jerry williams vintersaga youtube.
 • Naruto wiki zabuza.
 • Realismen och naturalismen årtal.
 • Lufthansa bagage kilo.
 • Ivar arosenius målningar.
 • Bandit rock kanal.
 • Billig lokal stockholm.
 • Lodrät eller lodrätt.
 • Sollefteå sjukhus.
 • Tesla 85d räckvidd.
 • Sjappa.
 • Ljusdals kommun personal.
 • Vuxenutbildningscentrum mina sidor.
 • Anmäla restaurang till hälsovårdsnämnden göteborg.
 • Epsom salt stockholm.
 • Swipe rengöringsmedel.